Facebook Instagram 542 424 242
Camp USA angličtina velmi pokročilá
věk: 18-27 let délka pobytu: min. 9 týdnů
REGISTRACE UKONČENA!

Registrace pro rok 2021 byla ze strany partnerské agentury ukončena. 

Uzávěrka přihlášek: 19. 3. 2021

Program Camp v USA je vhodný pro mladé lidi, kteří mají zkušenost s vedením dětí na dětských táborech, vedou zájmové kroužky, učí sportovní aktivity nebo jinak pracují s dětmi a mládeží. Hlavním úkolem vedoucích (tzv. Counselor) je být dobrým příkladem dětem v táboře, zajistit jim denní program a aktivity.

Přečtěte si blog o zkušenostech a nezapomenutelných zážitcích bývalé účastnice programu.


rozbalit vše

Obecné informace

Díky programu Camp v USA můžete prožít jedinečné léto jako člen týmu některého z dětských letních táborů v USA. Léto v americkém letním táboře vám přinese spoustu skvělých zážitků a nových zkušeností. Zvýšíte si sebevědomí, osamostatníte se, získáte zkušenosti s vedením lidí a týmovou prací, procvičíte si angličtinu a poznáte spoustu mladých lidí z různých států světa.

V campu pracujete jako counselor (vedoucí).

Podmínky účasti

 • věk 18-27 let
 • komunikativní angličtina

Co získáváte:

 • ubytování a stravu zdarma po dobu práce v kempu
 • zdravotní pojištění na celou dobu pobytu
 • výdělek min. 1 600 USD/ 9-10 týdnů pobytu
 • prožijete jedinečné léto se spoustou mladých lidí z různých koutů světa, navážete nová přátelství v krásném prostředí se spoustou sportovního i uměleckého vyžití

Délka pobytu

 • 9-10 týdnů
 • odjezdy do USA od konce května cca do poloviny června
 • dalších 30 dní po skončení práce v campu můžete využít k cestování po USA

Programu Camp v USA se můžete účastnit opakovaně.

 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE

Práce

 
PŘIJMY ZA 9-10 TÝDNŮ PRÁCE V SEZONĚ 2021
1 600 USD Counselor ve věku do 21 let
1 750 USD Counselor ve věku od 21 let
+ 100 USD ACA Recognisezed Certifie Lifeguard
+ 100 USD Special Needs Counselor
 
 
V rámci programu Camp USA nabízíme variantu tzv. Camp Placement (kemp mi najde STUDENT AGENCY ve spolupráci s partnerskou agenturou). Každý tábor jedinečný, liší se svým vybavením, nabídkou programů, klientelou i délkou pobytů. Většina z nich začíná v první polovině června a končí v druhé polovině srpna. Jejich hlavním úkolem je být dobrým příkladem dětem v táboře a přiblížit jim život v různých částech světa.

Pozice, na které můžete v kempu pracovat je táborový vedoucí - Counselor. Je v neustálém kontaktu s dětmi 24 hodin denně a je za ně přímo zodpovědný. Proto musí mluvit velmi dobře anglicky. Je ubytovaný společně s dětmi a společně s nimi se i stravuje. Důležitými vlastnostmi dobrého Counselora jsou samostatnost, flexibilita a smysl pro humor. Zkušenosti jsou nezbytné dle zaměření kempu.

Obecně jsou tři druhy vedoucích:

 • General: má na starosti skupinu dětí, které doprovází na různé aktivity, občas sám program vymýšlí.
 • Specialty: učí jednu specifickou dovednost jako např. tenis, plavání, lukostřelbu, kanoistiku nebo některou z uměleckých oblastí jako je modelování, keramika, kreslení, práce se dřevem atd.
 • Special needs: pracuje s dětmi i dospělými se speciálními potřebami. Tato pozice vyžaduje trpělivost a spoustu energie. Předchozí zkušenosti s prací tohoto typu jsou výhodou, ale nejsou nutné, pokud je uchazeč o tuto pozici nadšený a ochotný se učit.

Typy kempů:

 • Standard Traditional/Private - vlastněny jednotlivci/rodinami, které je vedou a udržují. Dívčí, chlapecké nebo smíšené. Nabízí veškeré potřebné vybavení a zázemí pro sportovní (běžné sporty, vodní sporty, plavání, lezení, umění) a umělecké aktivity
 • Special needs - klientela může zahrnout lidi různého věku s fyzickým postižením, mentálním postižením, poruchou učení nebo chování. Aktivity jsou přizpůsobené možnostem účastníků. Není nutné mít zkušenost s péčí o lidi se speciálními potřebami, před zahájením kempu vám bude poskytnuto zaškolení pro tuto práci. Ze strany kempů je o tyto uchazeče velký zájem. Vlastněny jednotlivci nebo vedeny neziskovými/náboženskými organizacemi.
 • Specialty - zaměřen na určité téma, např. sporty, jezdectví, hudbu, umění, outdoor dovednosti, atd.
 • Religious - provozován buď organizací nebo soukromou osobou, křesťanský nebo židovský. Tábory dávají důraz na hodnoty daného náboženství, jinak se provoz neliší od ostatních kempů. Náboženské založení není pro umístění v kempu nutné, ale je výhodou.
 • Underprivileged - většinou provozovány neziskovými orgranizacemi. Děti jsou z problémových rodin a chudších okrajových částí měst. Kempy často využívají finance od sponzorů a ze sbírek na sponzorování výuky účastníků kempu.
 • Agency/Non-profit – podobné kempům Standard Traditional/Private. Někdy jsou součástí větších organizací, které působí i v jiných oblastech (environmentální, mládežnické)
 • Girl Scout – dívčí tábory, kde většinou také táboroví vedoucí jsou z řad žen, ale na některé pozice a aktivity jsou také nabíráni muži. Dívky jsou většinou z venkovských oblastí a z rodin střední vrstvy. Vedení tábora jsou mladí lidí s progresivními názory. Ubytování je většinou v rustikálním (základním, lidovém) stylu.

Více informací o kempech v angličtině naleznete zde.

Doporučujeme být co nejvíce flexibilní co se týče typy kempů. Tak máte vyšší šanci být umístěni rychleji.

Postup

Postup vyřízení programu Camp placement:

1. Schůzka na pobočce - smyslem prvního pohovoru, který vedou naši koordinátoři, je zjistit, zda rozumíte podmínkám programu a splňujete všechny požadavky (znalost angličtiny, dovednosti, lékařská omezení). Poté zaplatíte registrační poplatek. K registraci přineste:

 • 2 doporučení na formulářích partnerské agentury:

a) dovednostní doporučení (tzv. skill reference) - vztahuje se k práci, kterou budete v táboře vykonávat (práce s dětmi, sportovních a uměleckých aktivit - skautské oddíly, umělecké a sportovní kroužky, atd.)
b) charakterové doporučení - od předchozích zaměstnavatelů, učitelů, trenérů či vedoucích kroužků zájmové činnosti

2. Pokud splňujete podmínky programu, zaregistrujete se do programu na některé z poboček STUDENT AGENCY.

3. Zašleme vám e-mail s proklikem do online databáze naší partnerské agentury, kde vyplníte všechny informace ve vaší online přihlášce a nahrajete požadované dokumenty (více informací se dozvíte při registraci).

4. Po úspěsném dokončení přihlášky vás informujeme vás o akceptaci, příp. neakceptaci do programu partnerskou agenturou.

5. Po akceptaci dodáte (nahrajete do online přihlášky) zbývající požadované dokumenty.

6. Umisťování do kempu - některé kempy vyžadují rozhovor přes Skype.

7. Obdržíte potvrzení o umístění, podepíšete smlouvu se zaměstnavatelem a nahrajete do online přihlášky finální dokumenty.

8. Převezmete si na pobočce STUDENT AGENCY potřebné dokumenty a žádáte o vízum (návod vám poskytneme).

9. Absolvujete na naší pobočce osobní schůzku před odletem do USA

10. Zakoupení letenky

11. Odjezd do USA

 

K online přihlášce budete nahrávat tyto dokumenty (některé již zmíněny výše):

 • 2 doporučení
 • výpis z rejstříku trestů - oficiálně přeložený do angličtiny (ne starší než 3 měsíce)
 • potvrzení od lékaře - na formuláři partnerské agentury
 • potvrzení o úrovni angličtiny - na formuláři partnerské agentury (potvrzuje pouze vyučující anglického jazyka s aktuálním datem). Pokud nejste schopni dodat potvrzení od učitele angličtiny, potvrdíme Vám ho ve STUDENT AGENCY.
 • kopie datové stránky pasu a předchozích J-1 víz (1 soubor)
 • profilová fotografie do online přihlášky (nezapomeňte se usmívat)
 • další fotografie související s vašimi dovednostmi a prací s dětmi (až 10 fotografií)
 • krátké video (případně odkaz na něj): video v délce cca 30-60 vteřin s krátkým představením se a zdůvodněním proč se chcete účastnit tohoto programu
 • kopie jakýchkoliv certifikátů týkající se vaší práce v táboře (pokud máte - např. certifikát první pomoci, kurzu plavčíka či jiných kurzů atd.)
 • dokument vztahující se k sjednanému pojištění (tzv. HIPPA Form), udělení souhlasu CIEE k použití údajů a komunikaci s pojišťovnou, SA, osobou uvedenou jako kontaktní osobou v případě jakékoliv pojistné události) - na formuláři partnerské agentury
 • non complete fee - informace o něm obdržíte v online přihlášce a týká se dodržování podmínek daných smlouvou se zaměstnavatelem (více informací viz Terms and Conditions níže)

Správně a kvalitně vyplněná přihláška s dokumenty v odpovídající kvalitě jsou vaše jediná vizitka, podle které se ředitel tábora rozhoduje, zda vás příjme nebo ne. Proto jejímu zpracování věnujte dostatek času a pozornosti.

Terms and Conditions k nahlédnutí zde (podepisujete v online přihlášce, dostanete je také při registraci na pobočce)

Formuláře k registraci a k online přihlášce naleznete ke stažení zde.

 

Pojištění

Zdravotní pojištění u americké pojišťovny je již zahrnuto v ceně programu. Bude vám platit po celou dobu pobytu v USA (včetně doby, kterou strávíte cestováním po skončení práce)

Veškeré informace k pojištění dostanete před odletem a také po příletu do USA v rámci Meet and Greet schůzky přímo od partnerské agentury.

V případě zájmu si můžete zařídit také své vlastní pojištění. Rádi vám pomůžeme se zajištěním pojištění od pojišťovny Allianz za zvýhodněnou cenu. Více informací vám sdělí váš koordinátor.

Více informací naleznete v těmto dokumentech:

 • základní informace k pojištění od partnerské agentury CIEE - ke stažení zde
 • doplňující důležité informace k pojištění - ke stažení zde
 • rozsah krytí a pojistné částky - ke stažení zde
 • postup uplatnění pojištění během pobytu v USA - ke stažení zde

Ceník

Program Camp Placement

Programový poplatek pro sezónu 2021 činí:

 • 290 USD

Poplatek hradíte ve 2 splátkách v dolarech nebo ekvivalentem v českých korunách (obě splátky je nutné hradit ve stejné měně). Při podání přihlášky hradíte zálohu 150 USD, po umístění doplatek programu 140 USD.

Poplatek zahrnuje zejména:

 • informační materiály
 • přijímací interview
 • umístění v jednom z amerických kempů
 • formulář DS-2019 potřebný pro žádost o J-1 vízum
 • poplatek za povinnou registraci do systému SEVIS
 • poradíme vám jak žádat o víza
 • zdravotní pojištění na celou pobytu (včetně 30 dní na cestování po skončení práce)
 • osobní schůzka na pobočce a online orientation před odletem do USA
 • podpora STUDENT AGENCY a partnerské agentury CIEE během vyřizování programu a v průběhu pobytu  v USA
 • ubytování na jednu noc v hostelu (vícelůžkový pokoj) v rámci Meet & Greet schůzky po příletu do USA (New York nebo Boston dle umístění)
 • asistenci s organizací dopravy do kempu po skončení  Meet & Greet schůzky
 • přístup k cca 100 online tréninkových sekcí zahrnujících instruktážní videa a online studijní materiály - získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzů ještě před příjezdem do USA)

Další očekávané výdaje:

 • poplatek 160 USD americké ambasádě za vyřízení víz
 • doprava
 • kapesné (min. 400 USD)

Ohlasy

PŘEČTĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ OHLAS a BLOG bývalé účastníce programu!

Eliška Ch.

Vyjet do zahraničí je podle mě to nejlepší, co pro sebe, svou budoucnost a vlastně i celý svět můžete udělat. Nic totiž neničí předsudky a neposiluje toleranci jako cestování a potkávání domorodců. Nic vám nedá tolik zkušeností, jazykové průpravy a samostatnosti. A také vám hrozí, že si najdete skvělé kamarády (některé možná i na celý život) z různých koutů světa, což vám zadělá jen na další cestování. A to je přeci vždycky dobře, ne? Za Atlantským oceánem jsem strávila krásných 12 týdnů. A zažila jsem nejlepší a nejnáročnější léto svého života. A udělala bych to znovu.

Já jsem odjakživa věděla, že si chci nejlépe něco vydělat a zároveň vidět kus světa. Ideální představou se tedy stala práce v zahraničí. A v dnešní době opravdu není problém něco takového najít.

Toužíte zakusit něco podobného, ale nejste si jisti, jak na to? Ráda se s vámi podělím o svůj příběh. Od začátku a co nejpodrobněji.

Přečtěte si celý blog o americkém létě života zde

    

 

Kristýna K.

Moje léto v USA, kde jsem pracovala jako counselor, v dívčím táboře Robindel, bylo jedno z nejlepších! Poznala jsem spoustu úžasných, zajímavých lidí. S mými co-counselors jsme se vždy navzájem dokázali podpořit, motivovat… Nebudu lhát, někdy se prostě stane, že tě děti neposlechnou na slovo. Ale pak jsou tu večery, kdy sedíš na zemi, povídáš si s dětmi, směješ se a je to jedna z nejlepších věcí a až nastane den odjezdu, tak brečíš, jelikož ti budou ti malí nezbedníci chybět.  Pokud přemýšlíš, zda do toho jít, tak neváhej a jdi do toho! Nasbíráš zkušenosti, poznáš nové přátelé, zlepšíš si jazyk a to opravdu stojí za to!

 

Jan P.

Dobrý den,

daří se mi dobře. Úspěšně jsem prošel tréninkem na plavčíka, poznal jsem spoustu lidí z celého světa a nyní se už pomaluju připravujeme na příjezd dětí.
Každopádně vám děkuji za pomoc při zařizování všech potřebných záležitostí.

     

 

Tomas G.

Dobrý deň!

V kempe je parádne, nemám sa na co sťažovať! =)

Všetko je v absolútnom poriadku, ľudia sú tu veľmi priateľský a nápomocný. Prve dni boli také volnejšie, veľa ludi ešte len prichádzalo, takže sme sa spoznávali postupne. Potom nám začal tréning, čo bola sranda a aspoň sme si vyskúšali sami na sebe ako to bude s deťmi. Urobil som si popritom aj certifikát na plavčíka, ktorý kemp zaplatil za mňa. Bol som už aj na výlete pozrieť mesto St. Louis, v kine apod.

Prajem pekný deň :)

 

Lenka S.

Dobrý den,

děkuji za optání. Daří se mi moc dobře. Mám za sebou výcvikový týden a už i první týden tábora. Jsme v krásné přírodě, děti jsou hodné a kolektiv příjemný. Dnes a včera jsme dostali volno, takže jsem měla i příležitost se někam podívat. Posílám srdečné pozdravy z Ohia!Lenka H.

Dobrý deň,

Leto bolo výborné, skvelá skúsenosť. Kemp bol úplne perfektný, nevymenila by som za žiaden iný :-) takže celkovo som velmi spokojná. Ďakujem za spoluprácu a pomoc v začiatkoch :-) Verím, že sa máte skvele a dúfam, že ešte budeme mať príležitosť stretnúť sa :-)

 

Iveta C.

Dobry den pani Havlickova,

Zdravim Vas do Student agency,

jiz mesic jsem v americkem campu Trail Blazers ve state New Jersey. Pracuji zde v kuchyni. Pripravujeme jidlo pro vsechny ucastniky campu i pro personal, take mame na starosti pradelnu a prilezitostne jsme pozadani o vecerni babysitting. Libi se mi, ze jsme kazdy prideleni ke skupince a bydlime spolecne s detmi a vedoucimi. Nejste tedy od nich oddeleni a mame tak vetsi moztnost byt soucastni celeho tymu. Prace v kuchyni je nekdy fyzicky narocna, ale mame dostatek volneho casu, abychom si odpocinuli a mohli si uzit vsech moznosti, ktere nas camp nabizi. Jednou tydne mame vetsinou volny den, takze se dostaneme do nejblizsiho mesta na nakupy a odpocinek.
 Svuj vylet do USA jsem zacala planovat jiz na zacatku tohoto kalendarniho roku. Doporucila bych jej vsem mladym lidem, kteri studuji na VS a chteji smysluplnne stravit trimesicni prazdniny mezi semestry, protoze je to neuveritelna zkusenost po vsech strankach. Zejmena bych tuto prilezitost doporucila lidem, kteri studuji jazykove obory a chteji si zlepsit anglictinu. Je to jedna z nejlepsich prilezitosti jak byt delsi cas v prirozenem anglicky mluvicim prostredi. Dalsi velky prinos je poznani americke kultury a moznost cestovat po skonceni campu. Naprosto neocenitelnou zkusenosti je vsak prinos osobni, ktery mi tento program dava. Kazdy den se zde ucim nove veci a ucim se prekonavat a resit sve problemy.

Chtela bych podekovat Student agency za podporu pri priprave na cestu do USA. Takze pokud vahate jestli camp ano nebo ne, tak urcite ano.

 

Jitka H.

CAMP USA aneb mé nejlepší prázdniny

Prace a vubec cely pobyt v campu byl fajn, poznala jsem zpusob zivota, a taky vychovu americkych deti.

:) No proste jsem za tuhle zkusenost strasne rada. Takze vsem co jeste vahaji urcite muzete doporucit, je to fakt super zazitek.

Sečteno podtrženo, bylo tu super léto plné smíchu, sluníčka a hlavně nových přátel. A pokud někdo pořád přemýšlíte nad létem v USA, tak DO TOHO! Stojí to za to!Petra P.

Na programe Camp America sa mi pacila prva noc v NYC, kde som spoznala za ten kratky cas aky mozu byt ludia uzasni-cokolvek som potrebovala alebo sa spytala personalu, boli ochotni a ludski.

V samotnom campe (neviem,kto bol zodpovedny za vyber a zaradenie ludi do campu, ale vyslovujem velke DAKUJEM) bolo skvele asi naozaj vsetko!!! Od jazdy na koni, cez vodne lyze, bunjee az po stado lam a ich mladat. Horolezecka stena,vyvolavanie fotografii, vyhrievany bazen a zmrzlinova party :) ludia,ktori sa tam stretli, mali po kratkej dobe pocit,ze su ako rodina. Veduci campu boli energicki, zodpovedni a naozaj vedeli, co robia.

Vdaka Student Agency som bola v USA za naozaj par korun, precestovala Niagarske Vodopady, Washington D.C., New York City a Texas :)) DAKUJEM.Michal B.

Mé jméno je Michal Bubeníček. Letošní léto jsem strávil v Californii na letním táboře SuperCamp. Byla to pro mě velmi cenná pracovní i životní zkušenost. Vše od prvního zařizování, až po zpáteční cestu jsem naštěstí bez větších problému zvládl.

Vzhledem k tomu, že jsem cestoval s přítelkyní, tak jsme si celý program zařídili a domluvili sami, protože jsme chtěli pracovat spolu. Student Agency nám předala formulář a vyřídila pojištění.

V USA jsem pracoval na Stanfordské univerzitě v Palo Altu na velmi prestižním táboře SuperCamp. SuperCamp má sít táborů po celém světě, s tím že ten na Stanford University je nejpreferovanější. Měli jsme 4 turnusy a děti z celého světa, dokonce i děti známých osobností jako například dceru Clinta Eastwooda, nebo dvojčata hlavního manažera Google:)  Práce nebyla žádná pohádka, program a celý kemp byl od první do poslední sekundy naplánovaný a měl přesné pravidla a postupy. Nároky byly vysoké, protože v USA se na práci na tomto táboře hlásí kolem 180 lidí ročně a přijímají pouze 40 teamledrů. Naší vstupenkou byl fakt, že jsme z Evropy a velmi dobře napsaný email s motivačním videem.

Po táboře jsem procestoval s přítelkyní mnoho míst USA.

 

Dagmar K.

Dobry den,

Mam se tu dobre kazdy den je to lepsi a lepsi. Pracuji s klienty s mentalnim postizenim a kazdy, kdo aspon trochu zna tuto klientelu vi, ze to neni zadna lehka prace, ale prace na 24/7. Ovsem pochybuju ze nekde jinde zazijete vice srandy a vybornych lidi nez tady, protoze tito tabornici jsou nejlepsi. Jinak zamestnanci tabora jsou velice mili a vstricni, ve dnech volna pro nas delaji jizdy do mest, na plaze, do obchodnich center. Zrovna dnes mam volno a jedeme s kamaradkou do muzea americkych indianu.

Pripojuji par fotek. Preji hezky den.

Odebírejte novinky

Zaregistrujte se do e-mailového klubu a získejte informace o výhodných akcích, nízkých cenách a novinkách jako první!

Ohlasy našich klientů

Work and Travel USA - Luboš S.

"Zdravím, tak som si našiel čas a sadol k notebooku, aby som Vám priniesol nejaké informácie ale aj pocity a dojmy z programu Work and travel USA. Čo sa týka samotného programu, je to naozaj skvelá príležitosť, ako stráviť zaujímavé leto a zároveň nabrať nové

více