800 100 300
Camp USA angličtina středně pokročilá, velmi pokročilá
věk: 18-28 let délka pobytu: min. 9 týdnů
LÉTO 2018 SE BLÍŽÍ

Registrace na léto 2018 bude spuštěna v říjnu 2017.

Uzávěrka přihlášek: Registrace na rok 2018 bude spuštěna v říjnu 2017

Program Camp v USA je vhodný pro mladé lidi, kteří mají zkušenost s vedením dětí na dětských táborech, vedou zájmové kroužky, učí sportovní aktivity nebo jinak pracují s dětmi a mládeží, ale také pro ty, kteří ještě nemají takové zkušenosti a chtějí pomáhat s provozem amerického letního tábora.


rozbalit vše

Obecné informace

Díky programu Camp v USA můžete prožít jedinečné léto jako člen týmu některého z dětských letních táborů v USA. Léto v americkém letním táboře vám přinese spoustu skvělých zážitků a nových zkušeností. Zvýšíte si sebevědomí, osamostatníte se, získáte zkušenosti s vedením dětí a týmovou prací a v neposlední řadě si procvičíte angličtinu.

V campu pracujete jako support staff (pomáháte s provozem tábora) nebo counselor (vedoucí).

Podmínky účasti:

 • věk 19-28 let (tato podmínka platí pouze pro uchazeče o program Camp placement, program Self placement není věkově omezen)
 • student VŠ nebo VOŠ (jen pro pozici support staff)
 • komunikativní angličtina (counselor), středně pokročilá angličtina (support staff)

Co získáváte:

 • ubytování a stravu zdarma po dobu práce v kempu
 • zdravotní pojištění na celou dobu práce
 • výdělek min. 1 650 USD/ 9 týdnů pobytu
 • prožijete jedinečné léto se spoustou mladých lidí z různých koutů světa, navážete nová přátelství v krásném prostředí se spoustou sportovního i uměleckého vyžití

Délka pobytu

 • 9 týdnů - 4 měsíce 
 • dalších 30 dní můžete využít k cestování po USA
 • odjezdy od konce května 2017
 • nutnost pracovat v kempu alespoň do 10.8.2017

Programu Camp v USA se můžete účastnit opakovaně.

Práce

 
PŘIJMY ZA 9 TÝDNŮ PRÁCE 2017
1650 USD Counselor ve věku 19 - 20 let
1750 USD Counselor ve věku 21+
+100 USD Special Needs Counselor
2700 USD Support Staff  (před zdaněním)
Dodatečný příjem za každý další den práce v kempu je 30 USD.
 
 
Do programu Camp USA se můžete hlásit dvěma způsoby:
 1. Jako Self Placement (kemp si zajistím sám/sama) - kapesné závisí na vaší domluvě s ředitelem tábora a bývá vyšší než u  účastníků programu Camp placement.
 2. Jako Camp Placement (kemp si najdu přes STUDENT AGENCY) je každý tábor jedinečný, liší se svým vybavením, nabídkou programů, klientelou i délkou pobytů. Většina z nich začíná v první polovině června a končí v druhé polovině srpna. Jedineční jsou také zaměstnanci tábora, tedy Counseloři a Support Staff. Jejich hlavním úkolem je být dobrým příkladem dětem v táboře a přiblížit jim život v různých částech světa.

Pozice, na kterých můžete v kempu pracovat:

Support Staff - podílí se na chodu kempu. Je jeho nedílnou součastí a podílí se na jeho každodenním fungování. Pozice jsou různorodé od práce v kuchyni, přes úklid chatek, práci v prádelně, až po zahradní práce a údržbu tábora. Ubytování je samostatné v chatkách odděleně od dětí a je zdarma. Jídlo je zajištěno 3x denně (snídaně, obědy a večeře). Stravování je ve společné jídelně s dětmi a ostatními pracovníky. Support staff má během dne více volného času než Counselor. Během něj může využívat sportovní a kulturní zařízení kempu (bazén, tenisové kurty, jezero, fotbalová hřiště, lezecké stěny - vždy záleží na vybavení a zaměření konkrétního kempu).

Counselor – vedoucí je v neustálém kontaktu s dětmi 24 hodin denně a je za ně přímo zodpovědný. Proto musí mluvit velmi dobře anglicky. Je ubytovaný společně s dětmi a společně s nimi se i stravuje. Důležitými vlastnostmi dobrého Counselora jsou samostatnost, flexibilita a smysl pro humor. Zkušenosti jsou nezbytné dle zaměření kempu.

Obecně jsou tři druhy vedoucích:

 • General: má na starosti skupinu dětí, které doprovází na různé aktivity, občas sám program vymýšlí.
 • Specialty: učí jednu specifickou dovednost jako např. tenis, plavání, lukostřelbu, kanoistiku nebo některou z uměleckých oblastí jako je modelování, keramika, kreslení, práce se dřevem atd.
 • Special needs: pracuje s dětmi i dospělými se speciálními potřebami. Tato pozice vyžaduje trpělivost a spoustu energie. Předchozí zkušenosti s prací tohoto typu jsou výhodou, ale nejsou nutné, pokud je uchazeč o tuto pozici nadšený a ochotný se učit.

Typy kempů:

 • Traditional/Private - jsou vlastněny jednotlivci nebo rodinami. Bývají výborně vybaveny a udržovány.
 • Family/Adult - účastní se rodiče i děti, aktivity probíhají společně nebo odděleně. Bývají dobře zařízeny ve stylu rekreačního resortu.
 • Special needs - klientela může zahrnout lidi různého věku s fyzickým postižením, mentálním postižením, poruchou učení nebo chování. Není nutné mít zkušenost s péčí o lidi se speciálními potřebami, před zahájením kempu vám bude poskytnuto zaškolení pro tuto práci. Ze strany kempů je o tyto uchazeče velký zájem.
 • Specialty - zaměřen na určité téma, např. sporty, hudbu, skauting, hubnutí
 • Religious - provozován buď organizací nebo soukromou osobou, křesťanský nebo židovský. Tábory dávají důraz na hodnoty daného náboženství, jinak se provoz neliší od ostatních kempů. Náboženské založení není pro umístění v kempu nutné, ale je výhodou.
 • Denní - program většinou probíhá v pracovních dnech od 7-18 hodin a děti nezůstávají v táboře na noc. Tábory bývají v blízkosti měst.
 • Unprivileged - většinou provozovány neziskovými orgranizacemi. Děti jsou z problémových rodin a chudších okrajových částí měst.
 • All boys/girls - jedná se o kempy čistě chlapecké nebo dívčí

Více informací o typech kempů včetně bližšího představení některých z nich naleznete zde.

V online přihlášce si zvolíte, o jaký typ kempu máte zájem. Doporučujeme zvolit co nejvíce možností, flexibilní klienti bývají umístěni rychleji.

Camp Placement

Program Camp placement a jeho postup vyřízení:

 1. Vyplníte dokumenty potřebné k registraci a odevzdáte je ve STUDENT AGENCY, současně absolvujete interview ve STUDENT AGENCY.
 2. Zašleme vám e-mail s proklikem do online databáze naší partnerské agentury, kde si vytvoříte účet a vyplníte všechny informace ve vaší online přihlášce.
 3. Informujeme vás o akceptaci, příp. neakceptaci do programu partnerskou agenturou.
 4. Umisťování do kempu - některé kempy vyžadují před akceptací rozhovor přes SKype.
 5. Obdržíte potvrzení o umístění.
 6. Převezmete si na pobočce STUDENT AGENCY potřebné dokumenty a žádáte o vízum (návod vám poskytneme).
 7. Předodjezdový online webinář a zakoupení letenky.

Přihlášku na program Camp placement naleznete zde.

K přihlášce nezapomeňte přiložit:

 • 2 doporučení:
  1) tzv. skill reference – vztahuje se k práci, kterou budete v táboře vykonávat (support staff - reference z různých brigád - restaurace, kuchyně, tábory, údržba, prádelny, atd.; counselor - reference týkající se práce s dětmi, sportovních a uměleckých aktivit - skautské oddíly, umělecké a sportovní kroužky, atd.).
  2) charakterové doporučení - jakékoliv doporučení od předchozích zaměstnavatelů, učitelů, trenérů či vedoucích kroužků zájmové činnosti.
 • motivační dopis - na zvláštním papíře představíte sami sebe jako zájemce o program, uvedete, zda chcete pracovat jako support staff nebo counselor a jaké zkušenosti s danou prací máte. Motivační dopis by měl ředitele kempu přesvědčit, aby si vybral právě vás.
 • strukturovaný životopis
 • potvrzení o studiu (pouze support staff) - formulář je součástí přihlášky
 • výpis z rejstříku trestů - ne starší než 6 měsíců
 • potvrzení od lékaře - formulář je součástí přihlášky
 • kopie zadní strany pasu a předchozích J-1 víz
 • fotografie pasového formátu (nezapomeňte se usmívat)
 • kopie jakýchkoliv certifikátů týkající se vaší práce v táboře (např. certifikát první pomoci, kurzu plavčíka či jiných kurzů atd.)

Přihlášku vyplňte elektronicky, případně čitelně hůlkovým písmem (černou propiskou) a co nejvíce se rozepište. Je to vaše jediná vizitka, podle které se ředitel tábora rozhoduje, zda vás příjme nebo ne.

Doporučujeme si také připravit krátké video (1-2 minuty), kde se představíte, uvedete své zkušenosti, důvody proč chcete pracovat v kempu a proč by si vás měl kemp vybrat. Toto video nahrajete na youtube a odkaz vložíte do své online přihlášky.

Self Placements

Program Self placement a jeho postup vyřízení:

 1. Najdete si letní tábor a domluvíte si všechny podmínky přímo s ředitelem tábora (pozici, kapesné a pod.).
 2. Vyplníte přihlášku do programu Self placement. Dokumenty k přihlášce naleznete zde.
 3. S vyplněnou přihláškou a ostatními potřebnými dokumenty se objednáte na osobní schůzku na jednu z poboček STUDENT AGENCY.
 4. Vyplnění online přihlášky a akceptace partnerskou agenturou.
 5. Ověření umístění ve vámi zvoleném kempu.
 6. Převezmete si na pobočce STUDENT AGENCY potřebné dokumenty a žádáte o vízum (návod vám poskytneme).
 7. Předodjezdový online webinář a zakoupení letenky.

K přihlášce nezapomeňte přiložit:

 • 1 skill reference (reference vztahující se k vašim předchozím pracovním zkušenostem spojeným s prací, kterou budete vykonávat v táboře)
 • 1 charakterová reference
 • kopie "Placement Confirmation" (smlouva s kempem) - měla by být na hlavičkovém papíře tábora, podepsaná a s razítkem a musí zde být uvedeny informace o vašem umístění (pozice, kapesné a data práce).
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců
 • kopie zadní strany pasu a popřípadě předchozích J-1 víz
 • fotografie pasového formátu (nezapomeňte se usmívat)
 • potvrzení od lékaře o dobrém zdravotním stavu (formulář je součástí přihlášky)
 • potvrzení o studiu (pouze Support Staff)
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis

 

Pojištění

Zdravotní pojištění je již zahrnuto v ceně programu a po dobu práce je třeba využít toto pojištění od partnerské agentury. Bude vám platit po celou dobu zaměstnátní, tzn. od prvního do posledního dne vaší práce v kempu.

Podrobnosti týkající se pojištění od partnerské agentury InterExchange naleznete zde. Jedná se o balíček pojištění Standard. Veškeré informace najdete také po potvrzení umístění ve vaší online přihlášce, včetně informací týkajících se postupu uplatnění pojištění během pobytu v USA.

Na dobu cestování je třeba se připojistit. Můžete si buďto prodloužit pojištění za cenu 45 USD na 4 týdny nebo využít možnosti zakoupit si u partnerské agentury balíček pojištění Premium, který Vám zajistí např. vyšší pojistné krytí po dobu práce v kempu a také pojištění na dobu cestování po USA. Více informací naleznete zde. Cena tohoto balíčku je 100 USD. V přápadě zájmu si můžete zařídit také své vlastní pojištění. Rádi vám pomůžeme se zajištěním pojištění od pojišťovny Allianz za zvýhodněnou cenu. Více informací vám sdělí váš koordinátor.

Ceník

Program Camp Placement

Přehled programových poplatků pro sezónu 2016/2017 pro jednotlivé pozice:

 • 379 USD pro pozici Counselor
 • 529 USD pro pozici Support Stuff


Poplatek hradíte ve 2 splátkách v dolarech nebo ekvivalentem v českých korunách (obě splátky je nutné hradit ve stejné měně). Při podání přihlášky hradíte zálohu 245 USD, po umístění doplatek programu.

Poplatek zahrnuje zejména:

 • informační materiály
 • přijímací interview
 • umístění v jednom z amerických kempů
 • formulář DS-2019 potřebný pro žádost o J-1 vízum
 • povinnou registraci do systému SEVIS
 • poradíme vám jak žádat o víza
 • zdravotní pojištění na celou dobu práce v kempu
 • informační schůzka před odletem
 • podporu STUDENT AGENCY a americké agentury po celou dobu vyřizování programu a pobytu v USA

Další očekávané výdaje:

 • poplatek 160 USD americké ambasádě za vyřízení víz
 • doprava - zajistíme vám výhodnou cenu letenky
 • kapesné (min. 300 USD)
 • připojištění na dobu mimo práci v kempu

 

Program Self Placement

Programový poplatek pro sezónu 2016/2017 je 519 USD.

Celou částku hradíte při podání přihlášky, a to v dolarech nebo ekvivalentem v českých korunách.

Poplatek zahrnuje zejména:

 • informační materiály
 • přijímací interview
 • ověření umístění v táboře, který jste si zajistil/a
 • formulář DS-2019 potřebný pro žádost o J-1 vízum
 • povinnou registraci v systému SEVIS
 • zdravotní pojištění na celou dobu práce v kempu
 • podporu STUDENT AGENCY a americké agentury po celou dobu vyřizování programu a pobytu v USA

Další očekávané výdaje:

 • poplatek americké ambasádě za vyřízení víz 160 USD
 • doprava - zajistíme vám výhodnou cenu letenky
 • kapesné (min. 300 USD)
 • připojištění na dobu mimo práci v kempu

Ohlasy

CAMP USA - Kristýna K.

Moje léto v USA, kde jsem pracovala jako counselor, v dívčím táboře Robindel, bylo jedno z nejlepších! Poznala jsem spoustu úžasných, zajímavých lidí. S mými co-counselors jsme se vždy navzájem dokázali podpořit, motivovat… Nebudu lhát, někdy se prostě stane, že tě děti neposlechnou na slovo. Ale pak jsou tu večery, kdy sedíš na zemi, povídáš si s dětmi, směješ se a je to jedna z nejlepších věcí a až nastane den odjezdu, tak brečíš, jelikož ti budou ti malí nezbedníci chybět.  Pokud přemýšlíš, zda do toho jít, tak neváhej a jdi do toho! Nasbíráš zkušenosti, poznáš nové přátelé, zlepšíš si jazyk a to opravdu stojí za to!

                                                           Camp USA - Jan P.

Dobrý den,

daří se mi dobře. Úspěšně jsem prošel tréninkem na plavčíka, poznal jsem spoustu lidí z celého světa a nyní se už pomaluju připravujeme na příjezd dětí.
Každopádně vám děkuji za pomoc při zařizování všech potřebných záležitostí.

Jan P.Camp USA - Dagmar K.

Dobry den,

omlouvam se, ale zprava bude skrze anglickou klavesnici bez diakritiky.
 
Mam se tu dobre kazdy den je to lepsi a lepsi. Pracuji s klienty s mentalnim postizenim a kazdy, kdo aspon trochu zna tuto klientelu vi, ze to neni zadna lehka prace, ale prace na 24/7. Ovsem pochybuju ze nekde jinde zazijete vice srandy a vybornych lidi nez tady, protoze tito tabornici jsou nejlepsi.
 
Jinak zamestnanci tabora jsou velice mili a vstricni, ve dnech volna pro nas delaji jizdy do mest, na plaze, do obchodnich center. Zrovna dnes mam volno a jedeme s kamaradkou do muzea americkych indianu.

 

Pripojuji par fotek.Preji hezky den,
Dagmar K.

 Camp USA - Tomas G.

Dobrý deň!

V kempe je parádne, nemám sa na co sťažovať! =)
 
Všetko je v absolútnom poriadku, ľudia sú tu veľmi priateľský a nápomocný. Prve dni boli také volnejšie, veľa ludi ešte len prichádzalo, takže sme sa spoznávali postupne. Potom nám začal tréning, čo bola sranda a aspoň sme si vyskúšali sami na sebe ako to bude s deťmi. Urobil som si popritom aj certifikát na plavčíka, ktorý kemp zaplatil za mňa.
 

Bol som už aj na výlete pozrieť mesto St. Louis, v kine apod.

Prajem pekný deň :)

Tomas G.

Camp USA - Lenka S.

Dobrý den,
děkuji za optání. Daří se mi moc dobře. Mám za sebou výcvikový týden a už i první týden tábora. Jsme v krásné přírodě, děti jsou hodné a kolektiv příjemný. Dnes a včera jsme dostali volno, takže jsem měla i příležitost se někam podívat.
Posílám srdečné pozdravy z Ohia!
Lenka SeinerováCAMP USA - Lenka H.

Dobrý deň,
Leto bolo výborné, skvelá skúsenosť. Kemp bol úplne perfektný, nevymenila by som za žiaden iný :-) takže celkovo som velmi spokojná. Ďakujem za spoluprácu a pomoc v začiatkoch :-) Verím, že sa máte skvele a dúfam, že ešte budeme mať príležitosť stretnúť sa :-)
S pozdravom Lenka H.Camp USA - Iveta C.

Dobry den pani Havlickova,
posilam fotografii se slecnou Adelou Kopeckou, ktera je take ucastnici programu camp 2014.

Zdravim Vas do Student agency,

jiz mesic jsem v americkem campu Trail Blazers ve state New Jersey. Pracuji zde v kuchyni. Pripravujeme jidlo pro vsechny ucastniky campu i pro personal, take mame na starosti pradelnu a prilezitostne jsme pozadani o vecerni babysitting. Libi se mi, ze jsme kazdy prideleni ke skupince a bydlime spolecne s detmi a vedoucimi. Nejste tedy od nich oddeleni a mame tak vetsi moztnost byt soucastni celeho tymu. Prace v kuchyni je nekdy fyzicky narocna, ale mame dostatek volneho casu, abychom si odpocinuli a mohli si uzit vsech moznosti, ktere nas camp nabizi. Jednou tydne mame vetsinou volny den, takze se dostaneme do nejblizsiho mesta na nakupy a odpocinek.
Svuj vylet do USA jsem zacala planovat jiz na zacatku tohoto kalendarniho roku. Doporucila bych jej vsem mladym lidem, kteri studuji na VS a chteji smysluplnne stravit trimesicni prazdniny mezi semestry, protoze je to neuveritelna zkusenost po vsech strankach. Zejmena bych tuto prilezitost doporucila lidem, kteri studuji jazykove obory a chteji si zlepsit anglictinu. Je to jedna z nejlepsich prilezitosti jak byt delsi cas v prirozenem anglicky mluvicim prostredi. Dalsi velky prinos je poznani americke kultury a moznost cestovat po skonceni campu. Naprosto neocenitelnou zkusenosti je vsak prinos osobni, ktery mi tento program dava. Kazdy den se zde ucim nove veci a ucim se prekonavat a resit sve problemy.

Chtela bych podekovat Student agency za podporu pri priprave na cestu do USA.
Takze pokud vahate jestli camp ano nebo ne, tak urcite ano.

Se pozdravem
IvetaCamp USA - Matúš L.

„Najlepšie leto“ toto sú dve slová, ktorými môžem popísať moje posledné leto v campe v štáte Maine. Nastúpil som tam ako support staff a mojou prácou aj s Mexičankou bola práca v kuchyni – servírovanie, pripravovanie, dopĺňanie a upratovanie jedál pre deti v tábore, ale aj zodpovednosť za jedáleň a dishroom.


Jeden deň v týždni som mal voľno - s ním aj polovica vedúcich (counselors), s ktorými som podnikal výlety do okolia na rôzne aktivity (baseballový zápas Red Socks v Bostone, zábavný park, pláže..). Zoznámil som sa s frisby, baseballom, kickballom (podobné baseballu) pádlovaním na kanoe dokonca aj plachtením na loďke. Veľkým prínosom bolo angažovanie sa v hrách a aktivitách, kde som bližšie spoznal americkú kultúru. Prístup vedúcich aj direktorov bol skvelí – priateľskí, zábavní, ochota zopakovať a vysvetliť.

Po skončení tábora som počas 3 týždňov cestoval po USA (Texas, Florida a Louisiana). Navštívil som nových kamarátov na Floride, zábavný park Six Flags, bicykloval sa po pláži vo West Palm Beach a s Britmi a Brazílčanmi navštívil najvychytanejšie bary v Miami Beach – to je len začiatok.

Ak máš šancu ísť na tábor do USA – neváhaj. Je to tá najlepšia skúsenosť ako spoznať ľudí z celého sveta a zažiť neobyčajné veci

Matúš


Camp USA - Marketa A.

 

Dobrý den,
v campu se mi moc líbí a práce mě tu ohromně baví! S ostatními pracovníky si tu úžasně rozumím a přeju si, aby léto nikdy nezkončilo! :) Ve volných dnech chodíme i rybařit, je to paráda.
Děkuji moc, že tu díky vám mohu být.
S pozdravem,
Markéta Adamovičová


 


Camp USA - Jana Šikrhová

Ahoj Student Agency,
jsou to tři týdny, co jsem přijela z letního tábora v USA, a pořád se nemůžu aklimatizovat. Léto jsem si parádně užila a to díky lidem, které jsem tam potkala, ale i díky účastníkům tábora. Byla jsem v Campu jménem Friendship Ventures, už podle jména se jedná o přátelský camp.


Můj pobyt byl přesně tři měsíce, ale já si připadám, jako když jsem konečně zestárla na svůj věk (22let). Camp byl zaměřený na dospělé nebo dětské účastníky se zdravotním postižením, což se ne každému může zdát jako ideální camp, ale pro mě to byl ráj (všem, co váhají a nevědí, co si vybrat doporučuji, páč vám to změní život od základů). Práce v Campu byla od neděle 12 hodin do pátku 6 hodin odpoledne, pak celý víkend volno. Byli jsem rozděleni do vesnic neboli v angličtině do VILLAGES, kde byl vždy jeden vedoucí, co nám pomáhal s papírami o nemocích, s průběhem aktivit nebo s tím když jsme potřebovali svojí pětiminutovku (pauzu).
O víkendu byl pro instruktory vždy pestrý program (Rodeo, pravá Baseballová hra, nákupy, zábavní park, turnaje ve frisbee, volejbalu) nebo instruktoři z USA naplánovali Party (pravou Americkou :)). Dalo se však i pracovat, takzvané RESPIT, což znamenalo nějakou tu korunku navíc.
Práce nebyla vůbec těžká, šlo se jen zžít s týmem lidí kolem a s účastníky pak šlo vše samo. Plánuji vrátit se příští rok opět zpátky. A vy ostatní neváhejte bude to skvělý zážitek na celý život. :)

Jana Šikrhová


Camp USA - Jitka Hanáková

CAMP USA aneb mé nejlepší prázdniny
Prace a vubec cely pobyt v campu byl fajn, poznala jsem zpusob zivota, a taky vychovu americkych deti.
:) No proste jsem za tuhle zkusenost strasne rada. Takze vsem co jeste vahaji urcite muzete doporucit, je to fakt super zazitek. 
Michaela Kucerova,  Camp Lee Mar, PA

Sečteno podrtženo, bylo tu super léto plné smíchu, sluníčka a hlavně nových přátel. A pokud někdo pořád přemýšlíte nad létem v USA, tak DO TOHO! Stojí to za to!Camp USA - Petra Palowská

Na programe Camp America sa mi pacila prva noc v NYC, kde som spoznala za ten kratky cas aky mozu byt ludia uzasni-cokolvek som potrebovala alebo sa spytala personalu, boli ochotni a ludski.


V samotnom campe (neviem,kto bol zodpovedny za vyber a zaradenie ludi do campu, ale vyslovujem velke DAKUJEM) bolo skvele asi naozaj vsetko!!! Od jazdy na koni, cez vodne lyze, bunjee az po stado lam a ich mladat. Horolezecka stena,vyvolavanie fotografii, vyhrievany bazen a zmrzlinova party :) ludia,ktori sa tam stretli, mali po kratkej dobe pocit,ze su ako rodina. Veduci campu boli energicki, zodpovedni a naozaj vedeli, co robia.
Vdaka Student Agency som bola v USA za naozaj par korun, precestovala Niagarske Vodopady, Washington D.C., New York City a Texas :)) DAKUJEM.
 
Petra Palowska, Camp Hilltop

Camp USA - Michal Bubeníček

Mé jméno je Michal Bubeníček. Letošní léto jsem strávil v Californii na letním táboře SuperCamp. Byla to pro mě velmi cenná pracovní i životní zkušenost. Vše od prvního zařizování, až po zpáteční cestu jsem naštěstí bez větších problému zvládl.


Vzhledem k tomu, že jsem cestoval s přítelkyní, tak jsme si celý program zařídili a domluvili sami, protože jsme chtěli pracovat spolu. Student Agency nám předala formulář a vyřídila pojištění.

V USA jsem pracoval na Stanfordské univerzitě v Palo Altu na velmi prestižním táboře SuperCamp. SuperCamp má sít táborů po celém světě, s tím že ten na Stanford University je nejpreferovanější. Měli jsme 4 turnusy a děti z celého světa, dokonce i děti známých osobností jako například dceru Clinta Eastwooda, nebo dvojčata hlavního manažera Google:)  Práce nebyla žádná pohádka, program a celý kemp byl od první do poslední sekundy naplánovaný a měl přesné pravidla a postupy. Nároky byly vysoké, protože v USA se na práci na tomto táboře hlásí kolem 180 lidí ročně a přijímají pouze 40 teamledrů. Naší vstupenkou byl fakt, že jsme z Evropy a velmi dobře napsaný email s motivačním videem.
Po táboře jsem procestoval s přítelkyní mnoho míst USA.
 
Michal Bubeníček, Bára Kuhnová

Emailový klub

Přihlašte se k odběru

a už vám neunikne žádná z akčních nabídek

Ohlasy našich klientů

Au Pair USA - Hana Janaskova

Dobry den slecno Marcelko, chtela bych Vam jeste jednou podekovat za Vasi pomoc a podporu pri hledani nove rodiny (v lete) a taky bych Vam chtela rict ze se mam primo bajecneeeeee-jsem ted vice nez spokojena,takhle dobre se snad nema nikdo:-)

více