Facebook Instagram 542 424 242
Domů / Au Pair Evropa a USA / Rakousko / Au Pair Rakousko
Au pair Rakousko němčina mírně pokročilá, středně pokročilá
věk: 18-27 let (včetně), letní pobyty 20-27 let délka pobytu: 6-12 měsíců, 3 měsíce v létě
Velký počet rodin

Hostitelské rodiny přispívají na jazykové kurzy. Výhodou je až 5 týdnů placené dovolené během ročního pobytu.

Uzávěrka přihlášek: 1-3 měsíce před plánovaným odjezdem

Au pair pobyt v Rakousku je vhodný pro dívky, které se již domluví v němčině a mají zájem se dále zlepšovat.


rozbalit vše

Obecné informace

Au pair pobyt v Rakousku vyhledávají mladé dívky, které se již bez větších komplikací domluví německy a mají zájem se dále zdokonalit. Jako au pair žijete v hostitelské rodině a pomáháte tu v péči o děti, popř. s lehkými domácími pracemi. Poznáváte kulturu a životní styl našich rakouských sousedů, aktivně používáte němčinu, poznáváte nové přátele a ve volném čase cestujete. Většina au pair cestuje na 12 měsíců, což je délka, kterou preferují i hostitelské rodiny, pobyt lze však zajistit již od 6 měsíců.

Podmínky účasti v programu:

 • věk 18-27 let (au pair nesmí během pobytu přesáhnout věk 27 let)
 • praktické zkušenosti s dětmi
 • znalost německého jazyka na úrovní středně pokročilý
 • dobrý zdravotní stav
 • čistý výpis z rejstříku trestů
 • být svobodná/ý a bezdětná/ý
 • být zodpovědná/ý a přizpůsobivá/ý

Co získáváte:

 • vlastní pokoj a stravu u hostitelské rodiny
 • kapesné od hostitelské rodiny činí minimálně 512 EUR měsíčně
 • možnost navštěvovat jazykové kurzy - hostitelská rodina přispívá na kurz až do 50% jeho ceny (při pobytu 6 měsíců a více)
 • min. 1 den volna každý týden
 • 5 týdnů placené dovolené (při ročním pobytu)
 • jedinečnou možnost dlouhodobě legálně pobývat v Rakousku

Délka pobytu: 

 • 6-12 měsíců

Přihlaste se do programu - stáhněte si přihlášku v Dokumentech ke stažení, kontaktujte nás a domluvíme se na podrobnostech.

Jestli jste již dosáhla věk 27 let a přesto byste chtěla vycestovat jako au pair, neztrácejte naději a přihlaste se na au pair pobyt v Německu. Do Německa mohou jet i chlapci!

Práce

Obecně platí, že základní pracovní doba je 30 - 35 hodin týdně. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting. Jako au pair v Rakousku máte během ročního pobytu nárok na 5 týdnů placeného volna, případě 6měsíčního pobytu na 2 týdny placeného volna. Termín dovolené je dohodnut individuálně s rodinou.

Za odpracovaných 30-35 hodin týdně získáte au pair minimálně 512 EUR měsíčně.

Hlavní náplní práce au pair je péče o děti a lehké domácí práce - např. utírání prachu, vysávání, umývání nádobí. Au pair také připravuje dětem stravu - snídani, svačinky či jednoduchý oběd a večeři. Seznam činností a časový harmonogram si domluvte s rodinou po příjezdu.

Studium

Pro au pair pobyt v Rakousku je požadována aktivní, mírně až středně pokročilá znalost němčiny. Je povinné doložit doklad o úrovni znalosti německého jazyka (maturitní zkouška, státní zkuška, certifikát, potvrzení od učitele apod.), pokud tento doklad nemáte, rádi vám jej na základě pohovoru v německém jazyce poskytneme. S hostitelskou rodinou absolvujete před vzájemnou akceptací telefonický či skype rozhovor. Rozhovoru se ovšem nemusíte obávat, rodiny neočekávají plynulou němčinu bez chyb. 

Návštěva jazykových kurzů není povinná, ale předpokládá se, že budete mít o výuku němčiny zájem. Prostřednictvím školy si určitě najdete i nové kamarády. V každém větším městě je k dispozici řada kurzů, s jejichž výběrem vám naši rakouští kolegové a rodina pomohou. Návštěvu školy si hradíte sama z kapesného, rodiny však přispívají 50 % z ceny v případě 6-12 měsíčních pobytů. Ceny kurzů nebývají finančně náročné, záleží ovšem na kvalitě školy, typu kurzu a počtu hodin týdně. Kurzy navštěvujete ve svém osobním volnu, a proto vám doporučujeme, abyste se před zapsáním do kurzů domluvila s rodinou na časovém rozvržení práce.

Postup

KROK ZA KROKEM

 1. Vyplníte přihlášku a spolu s dalšími dokumenty (viz níže) ji odevzdáte ve STUDENT AGENCY
 2. Ve spolupráci s naší partnerskou agenturou vám hledáme vhodnou hostitelskou rodinu
 3. Poté, co vám zašleme informace o hostitelské rodině, absolvujete telefonát s hostitelskou rodinou 
 4. Potvrzení umístění v hostitelské rodině
 5. Předodjezdová schůzka ve STUDENT AGENCY a příprava na odjezd. Rádi vám zajistíme cenově výhodnou dopravu a pojištění Allianz (více v sekci Pojištění)

Délka vyřízení pobytu se pohybuje od 1-3 měsíců. Velmi záleží na vaší flexibilitě. Dívky, které si nekladou požadavky na lokalitu, počet dětí aj. budou umístěny dříve. Dívky, které jsou méně flexibilní nebo mají málo zkušeností s dětmi apod. na umístění čekají déle.

Přihlášku (včetně formulářů pro reference a lékařské potvrzení) na Au pair pobyt v Rakousku si prosím stáhněte v Dokumentech ke stažení.

K přihlášce nezapomeňte přiložit:

 • 1 foto pasového formátu – usmívejte se!
 • Dopis "Milá rodino", kde napíšete o sobě, své rodině, zálibách, plánech do budoucna a důvodech, proč jste se rozhodla pracovat jako au pair. Rodinu zajímají vaše zkušenosti s dětmi, proto se o ní v dopise určitě zmiňte – může se jednat o hlídaní dětí sousedům a známým, starání se o sourozence, vedení sportovních či zájmových kroužků, práce instruktorky na táborech nebo jakákoli jiná činnost s dětmi. Délka dopisu by měla být na jednu stranu formátu A4.
 • Dvě doporučení od lidí, kteří nejsou vaši příbuzní. Jedno doporučení (tzv. dětské), se bude týkat vašeho vztahu k dětem a zkušeností s nimi. Toto doporučení vám napíše osoba, které jste se o děti starala nebo byla při práci s dětmi na táboře, během pedagogické praxe, ve školce, nemocnici apod. vaším nadřízeným či kolegou. Druhé doporučení (tzv. charakterové) může napsat váš bývalý učitel, jazykový lektor, zaměstnavatel, kolega z práce nebo rodinný známý. Jedná se tedy o člověka, který vás zná již delší dobu (minimálně jeden rok) a dokáže tedy popsat vaše charakterové vlastnosti. Obě doporučení se dokládají v cizím jazyce. Pokud dotyčná osoba anglicky či německy atd. nehovoří, nechejte ji referenci vyplnit v češtině a sama si ji pak přeložte. V takovém případě nám předložíte jak originál, tak i překlad.
 • Lékařské potvrzení o zdravotním stavu – potvrzení vyplní a potvrdí váš lékař a slouží jako doklad o dobrém fyzickém i psychickém stavu.
 • Fotky ve společnosti dětí – nalepte nebo vytiskněte min. 6 fotek na 2 samostatné papíry formátu A4 a stručně je popište, např. „To jsem já a 5ti letý Tomáš, kterého jsem často hlídala“. Na fotkách byste měla být s dětmi, o které jste se starala. Koláž nám můžete zaslat i v elektronické podobě.
 • Kopie občanského průkazu či poslední stránky pasu (tzn. část, kde je fotografie).
 • Kopie řidičského průkazu, pokud jste jeho držitelkou.
 • Kopie maturitního vysvědčení nebo doklad o jiné zkoušce z němčiny, např. státní jazykové zkoušce či potvrzení od lektora, učitele apod. 
 • Čistý výpis z rejstříku trestů

 

Ceník

registrační poplatek doplatek
2 500 CZK 5 000 CZK

 

Poplatek zahrnuje:

 • zprostředkování au pair pobytu
 • podporu rakouské partnerské agentury i STUDENT AGENCY po celou dobu pobytu

Další očekávané výdaje:

 • doprava - zajistíme vám letenku nebo cestu autobusem
 • zdravotní pojištění - zajistíme vám zvýhodněné pojištění Allianz
 • kapesné na začátek pobytu - min. 100 EUR


Pojištění

Po vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie lze čerpat veřejnou zdravotní péči i v jiných členských státech EU. 

Odjíždíte-li na nepřetržitou dobu 6 a více měsíců, můžete se odhlásit od vaší zákonné zdravotní pojišťovny v ČR. Nemusíte tak platit jinak povinné zdravotní pojištění. Jednoduše si zajistíte online cestovní pojištění u Vámi preferované pojišťovny a nemusíte riskovat případné výlohy spojené např. s ošetřením u lékaře, hospitalizací apod.

 
V případě, že odjíždíte na méně než 6 měsíců je i nadále povinné hradit si zdravotní pojištění u vaší zákonné zdravotní pojišťovny.

Rozhodnete-li se i nadále hradit veřejné zdravotní pojištění u české/slovenské zdravotní pojišťovny, vyzvedněte si před vycestováním na pobočce vaší zdravotní pojišťovny Evropský průkaz zdravotního pojištění, tzv. EHIC (případně formulář E111 - SR). Formulář či průkaz předložte v případě náhlého onemocnění nebo úrazu ošetřujícímu lékaři. Počítejte s tím, že ve většině případů se za péči připlácí. Je nutné zaplatit stejnou spoluúčast jako britští pojištěnci a zdravotní péči lze čerpat pouze ve státních zdravotnických zařízeních.

Aktuální a podrobné informace vám předá vaše česká zdravotní pojišťovna.

Z tohoto důvodu maximálně doporučujeme zaplatit si při cestě do zahraničí cestovní pojištění.

Pro více informací či pomoc se zařízením pojištění se obraťte na vašeho koordinátora.

Letní pobyty

V případě krátkodobých letních pobytů upřednostňují hostitelské rodiny starší a zkušenější uchazečky, které jsou aktivní řidičky. Vzhledem ke skutečnosti, že je rodin, které mají zájem o au pair na kratší dobu velmi málo, musejí být všechny uchazečky flexibilní v lokalitě umístění, věku a počtu dětí i národnosti hostitelské rodiny. Většina rodin požaduje nástup au pair od začátku či poloviny června.

Obecné podmínky:

 • dívky ve věku 20 - 27 let včetně
 • středně pokročilá znalost německého jazyka - komunikativní
 • délka pobytu 3 měsíce
 • flexibilita na lokalitu, počet a věk dětí
 • nekuřačky
 • čistý výpis z rejstříku trestů
 • aktivní řidička

Všechny ostatní podmínky au pair pobytu jsou shodné s požadavky na kandidáty, kteří se hlásí na dlouhodobý au pair pobyt. Dívka by měla být svobodná, bezdětná, s dobrým zdravotním stavem.

V průběhu letních prázdnin je bohužel možnost navštěvovat jazykové kurzy značně omezená. Některé školy přesto prázdninové kurzy pořádají. Jsou však o poznání dražší než v průběhu roku. Během léta však trávíte více času s dětmi a komunikujete s nimi a z vlastní zkušenosti víme, že běžná komunikace je nejlepším způsobem pro zlepšení vašich jazykových schopností.

Doprava

STUDENT AGENCY je provozovatelem vlastních vnitrostátních i mezinárodních autobusových linek a předním prodejcem letenek na českém trhu. Díky tomu vám k vašemu pracovnímu nebo au pair pobytu v zahraničí můžeme zajistit  dopravu za výhodné ceny.
 

Letecká doprava je pohodlná a časově méně náročná. Pokud ale cestujete v rámci Evropy, můžete zvolit také cestu žlutým autobusem Regio Jet.
 
STUDENT AGENCY provozuje pravidelnou linku z Prahy do Londýna a zpět. Jedná se o jediný linkový spoj u nás nabízející kromě moderního vybavení autobusu také průvodce neboli stewarda.Kromě Velké Británie můžete autobusy Regio Jet cestovat také do Belgie, Dánska, Holandska, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Rakouska, Švédska a Švýcarska. Mezinárodní jízdenky či letenky vám rádi pomůžeme zajistit po umístění v rámci programu.

Ohlasy

Au pair Rakousko - Lenka Dudová

Posílám pozdrav do STUDENT AGENCY z rakouské oblasti Wildschönau, 

kde jsem už něco málo přes měsíc, daří se mi tu velmi dobře s rodinou jsem spokojená, jsou to velice hodní, trpěliví a ochotní lidé, cokoliv potřebuji vysvětlit zařídit, není problém.

Oblast Wildschönau je opravdu krásná, s rodinou jsem už byla na několika výletech, nejvíce se mi však líbí v horách. Rodina má tři děti - holky (3.5, 10, 15). Nejvíce času trávím s tou nejmenší. Jako každý začátek byl těžký, co se týče dorozumívání, tyrolský dialekt je opravdu hodně těžký, ale rodina se snaží na mě mluvit hochdeutsch. Moje němčina je každým dnem lepší. Už se moc těším až budu navštěvovat jazykový kurz, který mi začíná koncem září.

Na závěr bych vám chtěla poděkovat za zprostředkování tohoto pobytu v zahraničí, jsem tu velice spokojená a věřím že i na dále budu.
 
S pozdravem a přáním pěkného dne

Dudová Lenka


Au Pair Rakousko - Nela Kovářová

Vážení lidé ze STUDENT AGENCY,
Jako každý začátek, tak i začátek zde byl těžký. Najednou cizí prostředí, neznámí lidé, jiná kultura, jiné jídlo, atd. Zprvu jsem měla problém se adaptovat, co se týče internetového připojení. První týden, jsem byla zcela bez internetu. Další problémem je voda, která tu teče jen velmi málo a sprchování je poněkud obtížné.
Ale jsou tu i kladné věci, jako například rodina, která je velmi početná J Všichni jsou velice hodní, snaží se, abych jim rozuměla, což znamená, že sice mluví rakouskou němčinou, ale když vidí, že netuším o co jde, přejdou do spisovné němčiny. Moje rakouská rodina bydlí na vesnici, a tak je tu všude krásné okolí a spousta možností na procházky.


Také čekám na další Au-pairku z České republiky, která by měla pracovat asi jen o 2km dále, což je fajn.
Hlídám dvě děti, Sidonie a Nikolai, obě jsou hodné když chtějí J Dobře ví, že jim nerozumím vše, a tak toho náležitě, jako všechny děti, zneužívají. J
Když potřebuji cokoli, nic není problém a vše se dá vyřešit, za což jsem moc vděčná.
Nakonec bych Vám chtěla moc poděkovat, že jste mi pomohli tento pobyt uskutečnit a že se vůbec zajímáte jak se mi tu daří.
Přeji Vám příjemný den,
Nela Kovářová


Au pair Rakousko - Lucie Večeřová

Dobrý den,

píši jen pro informaci, že všechno je v pořádku, rodinka je úžasná a o lepší jsem mohla jen snít, všichni si snažíme jít tak nějak na ruku, aby vše fungovalo, jak má. Dorozumívání je den ode dne lepší, ne 100%, ale lepší.


Co se týče výchovy, udělala jsem si jasno, své děti takto vychovávat nebudu, nicméně zdejší pravidla respektuji a řídím se jimi, nečekám, že všechno bude fungovat jako u nás. Koneckonců, byla jsem na to upozorněna v "průvodci au-pair".
Kluci(Lucas-4, a Lenny-1) jsou ale moc šikovní, chytří a zvídaví a snažím se je v tom podporovat. Vztahy jsou mezi námi všemi velmi pěkné, snaží se na mě mluvit hochdeutsch, abych aspoň trochu rozuměla, tyrolský dialekt je přece jen příšerný a pro cizince nesrozumitelný. Cokoliv jim nerozumím, zopakují mi to, opíšou jinými slovy. Je to prostě fajn. Jsem ráda, že jsem se dostala zrovna k téhle rodince, doufám, že nejen oni jsou mi přínosem, ale i já jim..

Tolik jen informace kousek od Kitzbühelu, snad všechno poběží tak, jak má. 

Zdraví a krásný den přeje 
Lucie Večeřová


Au pair Rakousko - Veronika Fréharová

Dobrý den,
posílám pozdrav z rakouského Linze. Bydlím tu ve velkém domě se zahradou a bazénem. Vše kousek od centra.
Rodina má tři kluky ve věku od 6 do 10ti let. Nejvíce času ovšem trávím s tím nejmladším. Ve čtvrtek odjíždíme do Klagenfurtu k jezeru,kde bydlí dědeček a babička. Všichni se už moc těšíme.
Také se už těším na jazykový kurz, který mi rodina zařídila od září.
Děkuji za pomoc s hledáním rodiny, jsem tu spokojená.

Veronika FréharováAu pair Rakousko - Anika Metelková

Dobrý den,

tak se ozývám po dvou týdnech z Rakouska z Vídně. Bydlím tu ve velkém domě se zahradou ve čtvrti Donaustadt (10 min od centra). Rodiče jsou skvělí, oba hodně vzdělaní, pomáhají mi s odbornou němčinou a denně o něčem diskutujeme. Děti mají 3 (1,5; 2,5;4). Styl výchovy je tu o něco rozdílnější, než tomu je v Česku, na děti se tu nekřičí, vše se řeší dohodou. Někdy jsou ale vážně milí, zvláště ta nejmenší je moc roztomilá. S rodinou často jezdíme na výlety, berou mě do muzeí, do přírody, do Alp, už jsme toho stihli opravdu hodně. Dokonce mě tu nechají týden v srpnu samotnou, až pojedou pryč, abych si také mohla udělat dovolenou.

Ještě jednou děkuji za zprostředkování tohoto pobytu, jsem tu moc spokojená :-) !

Se srdečnými pozdravy
Anika Metelková


Au pair Rakousko - Anika Metelková

Dobrý den,

tak se ozývám po dvou týdnech z Rakouska z Vídně. Bydlím tu ve velkém domě se zahradou ve čtvrti Donaustadt (10 min od centra). Rodiče jsou skvělí, oba hodně vzdělaní, pomáhají mi s odbornou němčinou a denně o něčem diskutujeme. Děti mají 3 (1,5; 2,5;4). Styl výchovy je tu o něco rozdílnější, než tomu je v Česku, na děti se tu nekřičí, vše se řeší dohodou. Někdy jsou ale vážně milí, zvláště ta nejmenší je moc roztomilá. S rodinou často jezdíme na výlety, berou mě do muzeí, do přírody, do Alp, už jsme toho stihli opravdu hodně. Dokonce mě tu nechají týden v srpnu samotnou, až pojedou pryč, abych si také mohla udělat dovolenou.

Ještě jednou děkuji za zprostředkování tohoto pobytu, jsem tu moc spokojená :-) !

Se srdečnými pozdravy
Anika MetelkováAu pair Rakousko - Aneta Slavíčková

Hezký den,
děkuji za zprávu, na au-pair pobytu v Rakousku jsem již 14 dní a zatím si nemůžu stěžovat.


Rodina je na mě moc hodná, na starost mám dvě děti, které jsou taky moc fajn, i když dovedou někdy pěkně pozlobit :) Ze začátku byla jistá jazyková bariéra, ale moje němčina je den ode dne lepší! Moc děkuji za zprostředkování.

Aneta