Facebook Instagram 542 424 242
Domů / Au Pair Evropa a USA / Německo / Au Pair Německo
Au pair Německo němčina mírně pokročilá, středně pokročilá, velmi pokročilá
věk: 18-30 let (včetně), letní pobyt a muži 20-29 let délka pobytu: 6-12 měsíců, 3 měsíce v létě, muži 12 měsíců
Uzávěrka přihlášek: 1-3 měsíce před plánovaným odjezdem

Registrace na dlouhodobé pobyty jsou v plném proudu!

Au pair pobyt v Německu je vhodný pro mladé dívky a chlapce, kteří se chtějí dále zdokonalovat v němčině.

Pracovní doba je zde průměrně 30 hodin týdně a nyní nově od 1. 10. 2020 je kapesné navýšeno na minimálně 280 EUR měsíčně.rozbalit vše

Obecné informace

Jako au pair žijete v hostitelské rodině a pomáháte tu v péči o děti, popř. s lehkými domácími pracemi. Poznáváte kulturu a životní styl Němců, aktivně používáte němčinu, poznáváte nové přátele a ve volném čase cestujete.

Podmínky účasti v programu:

 • věk 18-30 let včetně, chlapci od 20 let - 29 let
 • praktické zkušenosti s dětmi
 • znalost německého jazyka min. na úrovni mírně pokročilý
 • dobrý zdravotní stav
 • čistý výpis z rejstříku trestů
 • být svobodná/ý a bezdětná/ý
 • být zodpovědná/ý a přizpůsobivá/ý

Co získáváte:

 • vlastní pokoj a stravu u hostitelské rodiny
 • kapesné od hostitelské rodiny min. 280 EUR/měsíc
 • příspěvek na dopravu ve výši až 140 Eur (dle délky pobytu, 6-9 měsíců 70 Eur, 10-12 měsíců - 140 Eur)
 • možnost navštěvovat jazykové kurzy - hostitelká rodina přispívá na jazykové kurzy 50 Eur měsíčně
 • pojištění na dobu pobytu hrazené hostitelskou rodinou
 • min. 1 den volna každý týden
 • 4 týdny dovolené při ročním pobytu
 • jedinečnou možnost dlouhodobě legálně pobývat v Německu 

Délka pobytu: 

 • 6 - 12 měsíců
 • 3 měsíce v létě

Minimální požadovaná délka dlouhodobého pobytu je 6 měsíců, většina hostitelských rodin však upřednostňuje délku 12 měsíců.

Přihlaste se do programu - stáhněte si přihlášku v Dokumentech ke stažení, kontaktujte nás a domluvte se na podrobnostech.

Práce

Obecně platí, že au pair pracuje 30 hodin týdně. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting. Au pair V Německu má nárok během svého ročního pobytu na 4 týdny placené dovolené. Termín dovolené bude dohodnut individuálně s rodinou.

Hlavní činností au pair je péče o děti - příprava dětí do školy a doprovod zájmových kroužků, organizování volného času, příprava snídaní, svačin apod. Au pair také pomáhá rodině s lehkými domácími pracemi jako je úklid a žehlení, mytí nádobí, praní apod.

 

Studium

Pro au pair pobyt v Německu je požadována mírně až středně pokročilá znalost němčiny. Hostitelské rodiny požadují rozhovor po telefonu či skypu. Máte tak vhodnou příležitost se o rodině dozvědět co nejvíce informací, zeptat se, odkud jsou, jaké mají záliby, kolik mají dětí apod. Rozhovoru se nemusíte obávat, rodiny neočekávají, že budete hovořit plynule a bez chyb. Důležitá je vaše snaha s rodinou během rozhovoru komunikovat, říci něco o sobě, ptát se na jejich děti. Prostě mluvit, přestože s chybami.

Návštěva kurzů není pro au pair v Německu povinná ale určitě ji všem dívkám doporučujeme. Máte totiž možnost nejen se zdokonalit v jazyce, ale také si najít nové kamarády. V každém větším městě je k dispozici celá řada kurzů. Na kurz přispívají hostitelské rodiny ve výši 50 Eur měsíčně.

Postup

 KROK ZA KROKEM
 1. Vyplníte přihlášku a spolu s dalšími dokumenty (viz níže) ji odevzdáte ve STUDENT AGENCY
 2. Ve spolupráci s naší partnerskou agenturou vám hledáme vhodnou hostitelskou rodinu
 3. Poté, co vám zašleme podrobné informace o hostitelské rodině, absolvujete telefonát s hostitelskou rodinou 
 4. Potvrzení umístění v hostitelské rodině
 5. Předodjezdová schůzka ve STUDENT AGENCY a příprava na odjezd. Rádi vám zajistíme cenově výhodné pojištění i dopravu do Německa.

Délka vyřízení pobytu se pohybuje od 1-3 měsíců. Velmi záleží na vaší flexibilitě. Dívky, které si nekladou požadavky na lokalitu, počet dětí aj. budou umístěny dříve. Dívky, které jsou méně flexibilní nebo mají málo zkušeností s dětmi apod. na umístění čekají déle.

Přihlášku (včetně formulářů pro reference a lékařské potvrzení) na Au pair pobyt v Německu si prosím stáhněte v Dokumentech ke stažení.

K přihlášce nezapomeňte přiložit

 • 1 foto pasového formátu – usmívejte se!
 • Dopis "Milá rodino", kde napíšete o sobě, své rodině, zálibách, plánech do budoucna a důvodech, proč jste se rozhodla pracovat jako au pair. Rodinu zajímá vaše zkušenost s dětmi, proto se o ní v dopise určitě zmiňte – může se jednat o hlídaní dětí sousedům a známým, starání se o sourozence, vedení sportovních či zájmových kroužků, práce instruktorky na táborech nebo jakákoli jiná činnost s dětmi. Délka dopisu by měla být na jednu stranu formátu A4.
 • Dvě doporučení od lidí, kteří nejsou vaši příbuzní. 
  Jedno doporučení (tzv. dětské) se bude týkat vašeho vztahu k dětem a zkušeností s nimi. Toto doporučení vám napíše osoba, které jste se o děti starala nebo byla při práci s dětmi v oddíle, na táboře, pedagogické praxi, ve školce, nemocnici apod., vaším nadřízeným či kolegou.
  Druhé doporučení (tzv. charakterové) může napsat váš bývalý učitel, jazykový lektor, zaměstnavatel, kolega z práce nebo rodinný známý. Jedná se tedy o člověka, který vás zná již delší dobu (minimálně jeden rok) a dokáže tedy popsat vaše charakterové vlastnosti.
  Obě doporučení se dokládají v cizím jazyce. Pokud dotyčná osoba anglicky či německy  nehovoří, nechejte ji referenci vyplnit v češtině a sama si ji pak přeložte. V takovém případě nám předložíte jak originál, tak i překlad.
 • Lékařské potvrzení o zdravotním stavu – potvrzení vyplní a potvrdí váš lékař a slouží jako doklad o dobrém fyzickém i psychickém stavu.
 • Fotky ve společnosti dětí – nalepte nebo vytiskněte 4-6 fotek na 2 samostatné papíry formátu A4 a stručně je popište, např. „To jsem já a 5ti letý Tomáš, kterého jsem často hlídala“. Na fotkách byste měla být s dětmi, o které jste se starala. Koláž nám můžete zaslat i v elektronické podobě.
 • Kopie poslední stránky pasu, tzn. část, kde je fotografie, či občanského průkazu.
 • Kopie řidičského průkazu, pokud jste jeho držitelkou.
 • Kopie maturitního vysvědčení nebo doklad o jiné zkoušce z němčiny (popř. stačí doložit, že jste tento jazyk studovali - kopie vysvědčení, potvrzení od profesora v němčině).
 • Čistý výpis z rejstříku trestů (není nutné dodávat v papírové podobě)

Ceník

registrační poplatek doplatek
2 500 CZK 5 000 CZK

 

Poplatek zahrnuje:

 • zprostředkování au pair pobytu
 • podpora německé partnerské agentury i STUDENT AGENCY po celou dobu pobytu

Další očekávané výdaje:

 • doprava - zajistíme vám letenku nebo cestu autobusem
 • kapesné na začátek pobytu - min. 100 EUR

Letní pobyty

V případě krátkodobých letních pobytů upřednostňují hostitelské rodiny starší uchazečky, které jsou aktivní řidičky. Vzhledem ke skutečnosti, že je rodin, které mají zájem o au pair na kratší dobu velmi málo, musejí být všechny uchazečky flexibilní v lokalitě umístění, věku a počtu dětí i národnosti hostitelské rodiny. Většina rodin požaduje au pair od začátku či poloviny června. Prázdninových pobytů se účastní pouze dívky. O chlapce bohužel není ze strany rodin na krátkodobé pobyty zájem.

Obecné podmínky:

 • dívky ve věku 20 - 29 let
 • středně pokročilá znalost německého jazyka - komunikativní
 • délka pobytu 3 měsíce
 • kapesné min. 280 EUR měsíčně
 • flexibilita na lokalitu, počet a věk dětí
 • nekuřačky
 • čistý výpis z rejstříku trestů
 • aktivní řidička

Všechny ostatní podmínky au pair pobytu jsou shodné s požadavky na kandidáty, kteří se hlásí na dlouhodobý au pair pobyt. Dívka by měla být svobodná, bezdětná, s dobrým zdravotním stavem.

V průběhu letních prázdnin je bohužel možnost navštěvovat jazykové kurzy značně omezená. Některé školy přesto prázdninové kurzy pořádají. Jsou však o poznání dražší než v průběhu roku. Během léta však trávíte více času s dětmi a komunikujete s nimi a běžná komunikace je nejlepším způsobem pro zlepšení vašich jazykových schopností.

Doprava

Jako dlouhodobá au pair (pobývající v Německu 6-12 měsíců) dostanete od hostitelské rodiny příspěvek na dopravu dle délky vašeho pobytu. Au pair setrvávající u hostitelské rodiny 6-9 měsíců, dostane příspěvek ve výši 70 Eur; v případě pobytu na 10-12 měsíců dostanete 140 Eur.

STUDENT AGENCY je provozovatelem vlastních vnitrostátních i mezinárodních autobusových linek a předním prodejcem letenek na českém trhu. Díky tomu vám k vašemu pracovnímu nebo au pair pobytu v zahraničí můžeme zajistit  dopravu za výhodné ceny.
 

Letecká doprava je pohodlná a časově méně náročná. Pokud ale cestujete v rámci Evropy, můžete zvolit také cestu žlutým autobusem Regio Jet. 

STUDENT AGENCY provozuje pravidelnou linku z Prahy do Londýna a zpět. Jedná se o jediný linkový spoj u nás nabízející kromě moderního vybavení autobusu také průvodce neboli stewarda.Kromě Velké Británie můžete autobusy Regio Jet cestovat také do Belgie, Dánska, Holandska, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Rakouska, Švédska a Švýcarska. Mezinárodní jízdenky či letenky vám rádi pomůžeme zajistit po umístění v rámci programu.

Ohlasy

Au pair Německo - Aneta Mališková

Dobrý den,

Pobyt v zahraničí se mi velmi líbí a jsem zde velmi spokojená. Rodinka s dětmi jsou bezvadní. Za ty dva týdny co jsem tady jsem zažila mnoho nových věcí.
S přáním pěkného dne
Aneta Mališková


Au pair Německo - Daniela Brojová

Dobrý den,

předně musím složit poklonu všem au-pair, které zvládají a zvládli péči více jak dvou dětí.

Doteď jsem si nedokázala představit, jak je to náročné, obzvláště, jedná-li se o děti hyperaktivní. V případě rodiny Konermann se, dle mého úhlu pohledu, na dětech hodně podepsal rozchod rodičů. Mám zde na starosti holčičku (9 let) a 2 chlapce (6 a 8 let) a právě osmiletý chlapec neuvěřitelně zlobí. Neustále ostatní sourozence pošťuchuje, vyvolává hádky a rvačky, nechce plnit své povinnosti a mě naprosto ignoruje, nemá zájem si se mnou hrát a nejradši by celý volný čas strávil s tabletem či před tv. Toto je tedy pro mě hodně náročné a je to jediná negativní záležitost, se kterou se zde potýkám. Věřím, že časem si na sebe zvykneme a všichni tu ve zdraví přežijí :)). Ostatní 2 děti jsou zlatíčka a s mamkou také nemám žádné problémy. Město Hameln, ve kterém se nacházím, a jeho okolí je naprosto dokonalé - na každém kroku malebné, hrázděné domky, veškeré služby v pěším dosahu, úžasné cyklostezky a hodně zeleně v blízkém i vzdáleném okolí. Němčina mi zatím nejde tak úplně dobře, jak jsem doufala, ale učím se hodně od dětí a již se také těším na jazykový kurz, který začíná v září. Za 10 dní dětem začínají letní prázdniny, tak se již těším na "prázdninový režim" a snad se podaří i dovolená u moře, na kterou mě rodina pozvala. 

Au-pair pobyt určitě doporučuji všem dívkám a chlapcům, kteří se teprve rozhodují, zda do zahraničí odcestovat či nikoliv, neboť se jedná o velice obohacující zkušenost, která každého posune dál na jeho životní cestě.
 
Společné fotky s dětmi nemám skoro žádné, většinou fotím jen já je :).
 
S pozdravem
Daniela Brojová

 

Au pair Německo - Kateřina Otcovská

Dobrý den,

omlouvám se za pozdní odpověď.
V Německu se mi moc líbí, ani mi nepřijde, že už jsem tady 3 měsíce. Bydlím v malém městě Waldbronn v kraji Bádensko-Württembersko. S rodinou jsem si od začátku skvěle sedla, cestuji s nimi po Německu, jezdíme na výlety, berou mě jako právoplatného člena rodiny. :)

Starám se tu o dvě malé děti - dvouletou holčičku a ročního chlapečka, a pomáhám s drobnými domácími pracemi. Děti jsou občas dost vyčerpávající a jindy jsou zase zlaté, asi jako každé děti. :) 

Zároveň mám spoustu volného času, takže můžu cestovat po okolí, sportovat a vůbec dělat všechno, na co doma nemám čas.
Jsem moc ráda, že jsem se odvážila odjet, rozhodně je to skvělá zkušenost! :)
A na závěr přikládám pár fotek.
S pozdravem
Kateřina Otcovská


Au pair Německo - Kristýna Hřídelová

Posílám pozdrav z Německa,

kde jsem přesně měsíc jako au pair. Musím říct, že počáteční obavy z plnění mé práce a hlavně z dorozumívání se v němčině byly úplně zbytečné. Lidé zde jsou velmi milí a mají velké pochopení. Já osobně žiju v rodině, která má pravidelně novou au pair již 9let, což je velká výhoda, jelikož mají hodně zkušeností a hned od prvního dne jsem se zde cítila víc, než dobře.

Berou své au pair dívky jako součást rodiny, což bylo pro mě velice důležité hlavně v prvních dnech, kdy jsem tady nikoho jiného neznala. Přátele jsem si zde našla ale velice rychle. Rodina má restauraci v malé vesnici a zaměstnává mladé lidi přibližně v mém věku, díky nimž se seznamuji pořád s dalšími novými lidmi.

Další, pro mě velkou výhodou bylo, že ve stejné vesnici se nachází ještě jedna au pair z Čech, která je zde již třetím rokem. Ta mi velmi pomohla a poradila hlavně s přístupem k dětem. Starání se o děti pro mě z počátku nebylo jednoduché i přesto, že nějaké zkušenosti už jsem měla. Tady je ale výchova dětí trochu jiná, než na kterou jsem zvyklá a tak to bylo trochu obtížnější. Postupem času ale dochází ke zlepšení a utváříme si s dětmi pěkný vztah. :)
I přes občasné stýskání po rodině a přátelích je to ale skvělý zážitek a všem tuhle zkušenost jen doporučuji. To, co jsem zde zažila za jeden pouhý měsíc je neuvěřitelné a vážně to strašně rychle utíká. Do Německa to navíc není tak daleko, tudíž na Vánoce se podívám na pár dní domů a přátelé si zase plánují výlet za mnou. Co se týká němčiny - každým týdnem získávám větší sebevědomí v projevu a ztrácím zábrany s někým mluvit, což byl zpočátku můj velký problém i přesto, že lidem zde rozumím dobře. Od půli prosince budu navíc navštěvovat jazykový kurz, který věřím, že mi ve všech ohledech také pomůže.
Kristýna Hřídelová

Au pair Německo - Petra Blokešová

Dobrý večer, zdravím všechny ve Studentagency,
těsně na sklonku mého pobytu, poslední večer před mým odjezdem Vám píši (konečně) pár info o mém au pair pobytu v Německu. Bydlím v krásném, historickém maloměstečku zvaném Hameln, které je proslulé legendou o Krysaři. Má hostitelská rodina se sem přistěhovala před rokem. Starala jsem se o tři děti (8, 6 a 5 let). S výběrem rodiny jsem byla naprosto spokojená, děti byly jako typické děti :) Někdy naprosto suprové, milé a hodné a někdy to bylo trošku těžší.


Vzhledem k tomu, že rodiče byli často pryč, taťka jezdil většinou z práce domů jen na víkendy a mamka přijížděla v šest hodin večer,cca jednou týdně až v deset večer, byli jsme spolu často sami a utvořili jsme si myslím krásný vztah. zvládli jsme v pohodě i týdenní absenci rodičů, kdy se bohužel oba ocitli v nemocnici.  Oba rodiče jsou taky moc milí, neměli problém s tím, když jsem si k nám pozvala kamarády apod. Jsem také ráda, že se mnou byli spokojení a neměli jsme žádné problémy. (Soudím podle neustálého přemlouvání, ať zůstanu v Německu a studuji tady ;))

Třikrát týdně jsem navštěvovala jazykovou školu, v naší skupině jsem dokonce potkala kluka z Česka.
Mého rozhodnutí odjet určitě nelituji, můj sedmiměsíční pobyt mi  hodně dal, nejen, že se o dost zlepšila má němčina, ale také nové přátelé, zážitky z cestování a taky řadu nových zkušeností.
Pokud bych měla v nějakém příštím životě možnost, určitě bych něco takového podnikla zase, nicméně teď převládají pocity těšení se na návrat domů a zpátky do školy.
Děkuji moc Studentagency za počáteční (velmi rychlé) vyřizování a možnost takhle vycestovat.
Petra Blokešová


Au pair Německo - Kateřina Červíková

Dobrý den,

jsem moc spokojená. Rodina je milá, mám hezké ubytování a Drážďany jsou moc příjemné město. Jsem moc ráda, že jsem si au pair pobyt vyzkoušela.

Když máte možnost strávit celé léto ve společnosti vstřícné a milé rodiny, v překrásném městě s nádherným okolím, zlepšit si znalost cizího jazyka a ráno se probouzet s tím, že nemusíte jít do práce, ale můžete si užít skvělý den s dětmi, tak je to práce k "nezaplacení". 

 
Děkuji Vám za zprostředkování a pomoc a přeji ještě spoustu alespoň z poloviny tak spokojených au pair, jako jsem já!

Hezký den,
Kateřina Červíková


Au Pair Německo - Martina Dvořáková

Můj pobyt v Německu se mi opravdu moc líbí. Moje rodina je hodně aktivní a všude mě sebou bere. Jezdíme na výlety, chodíme na kolečkové brusle, pěší tůry nebo jsme byli plavat v Rýnu tři kilometry :) atd. Rodina mi tu také platí kurz německého jazyka. Chodím dvakrát týdně, vždy večer. A holčička o kterou se starám? Tak ta je naprosto úžasná. Chodím s ní do různých skupin, na procházky a na dětská hřiště. Je to jedno z nejlepších rozhodnutí jaké jsem udělala. A Vám děkuji za to, že jste ho zprostředkovali.

Martina DvořákováAu Pair Německo - Jitka

Dobrý den, zdravím z malebné vesničky Sommerhausen. Je to tu nádherné, všude kolem vinice, staré hrady, hodní lidé, ale hlavně báječná rodina. Starám se tu o 2 chlapečky, kteří občas zazlobí, ale to k dětem patří :-) Rodiče jsou strašně milí a mají velkou trpělivost, jak s dětmi, tak se mnou a mojí horší němčinou.


Všechno berou s humorem, často se mě ptají, jak se něco řekne česky - nejlepší jsou slova, co obsahují Ř :-) Seznámila jsem se tu se spoustou nových lidí, chodíme na výlety, na návštěvy, no zkrátka se tu pořád něco děje. Mockrát děkuji za zprostředkování tohoto pobytu a všechny Vás do Student Agency zdravím.

Jitka


Au Pair Německo - Jana

Dobrý den!
Děkuji za zprostředkování tohoto pobytu. Moje rodinka je moc milá a příjemná. Ve vesničce ce které bydlím je nádherně. Spousta koní, kraviček, milých lidí a krásných míst. Moje rodinka se skládá ze dvou maminek, každá mají jednu dcerku. 


Všude mě berou sebou (včera jsme se byly koupat na nádherné písčité pláži v Holandsku), co potřebuji dokoupí. Jidla je dost :-) a domácí práce děláme všichni společně. I když mé jazykové znalosti nejsou dokonalé, ochotně mi pomáhají a i když jim občas nerozumím, je s nimi velká legrace. Já jsem velice spokojená a myslím že ony také.
Krásný pozdrav z Erftstadtu u Kolína posílá

Jana


Au Pair Německo - Jindřiška Medková

Hallo :)
pobyt v Německu je naprosto úžasný. Jsem tu velmi šťastná. Moje Gastfamilie je úžasná. Děti jsou perfektní a rodiče taky. Chodím do školy, mám ji každé dopoledne kromě středy a to je taky dobře. Tento týden mi napsala jedna česká au pair což je fajn. Plánujeme, že se střetneme.


Zatím zde nemám opravdu žádný problém, no možná s mojí němčinou, která není úplně perfektní, ale zlepšuji se :)
Prostředí je úžasné, bydlím na malé vesnici podél řeky. Je to tu samý les, louka, opravdu fajn. Možná mi jen chybí kontakt s někým v mém věku, chodím sice do školy, jsem tam nejmladší a každý má rodinu nebo jsou těhotné, takže nic moc. Ale je tam jedna Polka, taky au pairka, a docela se bavíme, jenže teď odjíždí na měsíc zpět do Polska. Srdečně zdraví

Jindřiška Medková


Au Pair Německo - Aneta

Dobrý den do Student agency,
Pobyt v Essenu se mi velmi líbí. Rodina je moc milá a děti tolik nezlobí. :) První měsíc rychle utekl. Všechno je v pořádku a cítím se tu skoro jako doma, akorát to počasí je špatné. V České Republice je krásné počasí a tady je zima a prší. Snad se to ale vylepší. Podnikly jsme s novou ruskou kamarádkou výlet do Lucemburska na jeden den.


Bylo to moc zajímavé. Mám v Essenu už dvě ruské kamarádky, ale jedna už odlétá tento týden zpátky do Ruska. S paní Aurelií jsem hned první týden v Německu navštívila divadlo. Před týdnem jsme zase byli na křtu a poté na hostině na zámku. Také velmi zajímavé. Jsem pořád s dětmi na zahradě a hraji s nimi fotbal nebo jiné míčové hry. Také často chodím s malým Justusem na procházky. Už si na mě velmi zvykl a je hodný a nebrečí, když máma odjede do práce. Jsem tu moc spokojená a ten první měsíc hrozně rychle utekl. Za týden odlítám s rodinou na Mallorcu. Tak se už moc těším.
Přeji hezký den.
Auf Wiedersehen aus Essen

Aneta


Au Pair Německo - Ilona Kopecká

Dobrý den,
zdravím z Německa. Daří se mi velmi dobře, rodina je milá a přátelská. Snaží se mi se vším pomáhat. Líbí se mi, že mě mezi sebe přivítali, jako dalšího plnohodnotného člena rodiny.


První měsíc je za mnou, samozřejmě se těším domů na rodinu a přátelé, ale jsem velmi ráda, že jsem právě já měla tuto příležitost vycestovat a poznat, jak žijí lidé v jiné zemi. Tímto bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat.
S pozdravem

Ilona Kopecká


Au Pair Německo - Michaela Hájková

Jako každé začátky, tak i tento nebyl nejjednodušší. Po příjezdu do Kolína to bylo hodně náročné, ať už po stránce jazykové, tak organizačních záležitostí s rodinou. Nyní jsem tu však měsíc a musím říci, že jsem opravdu spokojená. Starám se zde o sedmiletou holčičku, která je milá, její máma se mi snaží se vším pomoci, je to milé.


Po stránce jazykové je to už také lepší, pravidelně navštěvuji jazykový kurz. Seznámila jsem se tu s hodně lidma, se kterými občas cestujeme a poznáváme nová místa. I když je to místy někdy náročné, zatím musím říci, že je všechno jinak tak skvělé, jak jsem si to ani ve snu nepředstavovala :-).
Děkuji Vám za rodinu a možnost poznat lépe krásné město Kolín.
S pozdravem

Michaela Hájková


Au Pair Německo - Eva Kapounová

Dobrý den,
daří se mi velmi dobře. U rodiny se mi líbí, jsou moc milí. Děti občas zlobí, jako každé děti, ale jinak nemám žádné problémy. Také mám dost volného času, takže mám možnost chodit po památkách, nákupech atd.


Moje komunikace v němčině se pomalu zlepšuje, ale stále mi ještě chybí plno slovíček, které neznám, tak se musím hodně učit, poslouchat a mluvit. Jsem zde jen na 3 měsíce a jeden měsíc mám za sebou, tak doufám, že ještě za ty zbývající dva měsíce udělám nějaký pokrok.
S pozdravem

Eva Kapounová


Odebírejte novinky

Zaregistrujte se do e-mailového klubu a získejte informace o výhodných akcích, nízkých cenách a novinkách jako první!

Ohlasy našich klientů

Au Pair Velká Británie - Pavla K.

Dobrý den, děkuji za optání, zatím jsem v Anglii pouze druhý týden, ale vše je v naprostém pořádku, rodinka je skvělá, cítím se tu jako doma a doufám, že to takto bezproblémové bude i nadále. Nyní se stále ještě rozkoukávám, snažím se zdokonalovat v angličtině a od

více